Darmowa wycena
Instalacje wod.-kan. Katowice

Instalacje wod.-kan. Katowice

Instalacje wodno-kanalizacyjne są obowiązkowym elementem każdego budynku mieszkalnego. Domowa instalacja wodno-kanalizacyjna, zapewnia niezbędny komfort użytkownikom, każdego dnia.

Instalacje wod.-kan. Katowice

Solidne sieci wodno-kanalizacyjne – Śląsk

Dzięki sieci wodnej możliwy jest pobór czystej wody do punktów jej poboru znajdujących się w domu. Natomiast sieć kanalizacyjna jest elementem odpowiedzialnym za odprowadzenie zużytej wody i ścieków do sieci kanalizacyjnej. Prawidłowo wykonana nie zatyka się, nie hałasuje i nie wydziela nieprzyjemnych zapachów. Stworzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, która zapewni wydajny transport wody to zadanie wymagające dużego doświadczenia i praktyki. Chodzi tu głównie o dobór odpowiednich materiałów czyli rur, pomp, a także innych elementów, które trzeba odpowiednio zamontować i przetestować. Jak dobrze wiemy bez czystej i ciepłej wody, a także bez odpowiedniego odprowadzenia jej do kanalizacji, funkcjonowanie jest bardzo trudne.

Dobrze wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna zapewnia niezawodność użytkowania przez co najmniej kilkadziesiąt lat. Na jej trwałość oprócz odpowiedniego montażu i dobrych materiałów, wpływa także jakość odprowadzanej wody oraz usuwanych ścieków, jak również intensywność jej użytkowania.

Instalacje wodne można wykonać z metalu (miedzi, stali węglowej lub innej stali odpornej na korozję) lub tworzyw sztucznych (polichlorku winylu, kopolimeru, polibutylenu). Rury w instalacji wodno-kanalizacyjnej mogą być ułożone w układzie rozdzielaczowym lub trójnikowym. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będzie ogrzewana woda. Układ rozdzielaczowy to system, w którym do głównego przewodu montowany jest rozdzielacz zasilający różne punkty poboru wody. W budynkach o więcej niż jednej kondygnacji rozdzielacz powinien być zamontowany na każdym piętrze. Rury między rozdzielaczem a punktem poboru wody powinny być wykonane z tego samego odcinka rur, żeby zapobiegać powstawaniu zacieków.

W układzie trójnikowym rury z przewodu głównego są w bezpośrednim położeniu rur do każdego z punktów poboru wody. Rury powinny być ułożone względem siebie prostopadle lub równolegle, należy łączyć je za pomocą odpowiednich kształtek.

Sprawdzenie szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej

Każda instalacja wodno-kanalizacyjna powinna zostać sprawdzona pod względem szczelności przed zakryciem jej tynkiem i wylaniem podłogi. Pozwala to uniknąć niszczenia ścian i podłóg w przypadku wystąpienia przecieków. Wstępna próba szczelności polega na podniesieniu ciśnienia w rurach do wartości próbnej. Jest to wykonywane dwukrotnie, w odstępach 10 minut. Ciśnienie nie powinno spadać o mniej niż 0,06 MPa w ciągu 30 minut. Następnie wykonywana jest próba zasadnicza, przy której spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,02 MPa. Jeśli ciśnienie spadło, należy jeszcze raz sprawdzić szczelność instalacji wodno-kanalizacyjnej. W przypadku pozytywnego wyniku prób, sporządzany jest protokół, który podpisuje wykonawca, kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego.

Filtry do instalacji wodno-kanalizacyjnej

W instalacji wodno-kanalizacyjnej, a właściwie w „części wodnej” warto zamontować dodatkowe zawory i filtry, które zwiększają bezpieczeństwo użytkowania i przedłużają żywotność instalacji. Należą do nich:

  • filtr uzdatniający wodę, dzięki któremu zapach i smak pobieranej wody się poprawia. Warto zainwestować w ten element szczególnie wtedy, kiedy pobieramy wodę ze studni.
  • zawory odcinające – elementy te umożliwiają odcięcie dopływu wody w przypadku wystąpienia awarii w którymkolwiek elemencie sieci. Zawory powinny być założone do każdego urządzenia, do którego doprowadzana jest woda.
  • mechaniczny filtr siatkowy – chroni baterie i inne urządzenia sanitarne przed zanieczyszczeniami (głównie przed piaskiem i rdzą). Filtr powinno się montować za wodomierzem lub zestawem hydroforowym.

Czym są instalacje kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne?

Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna (domowa) to taka, z której nieczystości odprowadzane są do sieci kanalizacyjnych na zewnątrz domu, przydomowych oczyszczalni, szamb. Kanalizacja wewnętrzna montowana w domach jednorodzinnych zazwyczaj jest grawitacyjna. Oznacza to, że nieczystości spływają rurami pod wpływem własnego ciężaru. Montowane na łączeniach syfony zapobiegają przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń, a przewody kanalizacyjne podpięte są do pionów tak, żeby ścieki grawitacyjnie odprowadzać na zewnątrz.

Niewłaściwy montaż, ułożenie lub łączenie poszczególnych elementów może skutkować nieprawidłowościami w działaniu poszczególnych urządzeń lub całego systemu, dlatego warto powierzyć montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej naszym fachowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie takich inwestycji. Nasi pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, by dostarczać państwu usługi najwyższej jakości. Działamy w oparciu o zaawansowany technologicznie sprzęt, co przekłada się na szybkie tempo i precyzję wykonywanych prac.